VietnameseEnglish

- Nhận hướng dẫn thiết kế cho các cá nhân, nhóm.
- Liên kết với các trường, tổ chức mở các khóa đào tạo ngắn và dài hạn.
- Học viên được thực hành trực tiếp trên máy thêu và được cài đặt phần mềm thiết kế miễn phí.

Miễn, giảm học phí cho các đối tượng có hòan cảnh khó khăn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

© 2012 Copyright by DD Embroidery Design