VietnameseEnglish

Thêu logo trên bán thành phẩm, quần áo, đồng phục của doanh nghiệp.

Thêu con giống để dán, may trên các sản phẩm khác nhau.

Nhận thêu đơn hàng số lượng ít, yêu cầu chất lượng cao.

© 2012 Copyright by DD Embroidery Design